• יש בך אש

  יש לך פצע עמוק הוא לא מוכן להסגר 
  המעגל פתוח הוא לא מפסיק לדמם
  יש בך אש היא לא מפסיקה לבעור
  יש בך אש היא לא מפסיקה לבעור

  אם הייתי יכולה לעזור תאמין לי שמזמן כבר הייתי שם
  אם הייתי יכולה לעצור את הכאב
  אם הייתי יכולה לעזור תאמין לי שמזמן כבר הייתי שם
  אם הייתי יכולה לעצור את הכאב

  עולמך נשרף בשריפה הגדולה
  אך מתחת יש עוד חיים ניצנים חדשים
  זה מתפשט זה גורם לך לחייך
  זה מתפשט זה גורם לך לחייך

  אם הייתי יכולה לעזור תאמין לי שמזמן כבר הייתי שם
  אם הייתי יכולה לעצור את הכאב
  אם הייתי יכולה לעזור תאמין לי שמזמן כבר הייתי שם
  אם הייתי יכולה לעצור את הכאב

  החיים ממשיכים ואת עוד בוכה
  תראי השמחה מכבה כל שריפה
  זה עוזר זה מפיח תקווה
  והכל מתחבא במקום שקט

  אם הייתי יכולה לעזור תאמין לי שמזמן כבר הייתי שם
  אם הייתי יכולה לעצור את הכאב
  אם הייתי יכולה לעזור תאמין לי שמזמן כבר הייתי שם
  אם הייתי יכולה לעצור את הכאב