• שימי ליבך

  זכור יומי לקדשי בלילה כשאני חוזרת
  נשמתי מלאה בטובך.
  כאן על גג ביתי שוכנת מחכה
  מורידה כוכבים אלי עין.
  שימי לבך בליבי אני שלך ואת שלי.

  יפתי הרגעית זה הנצח שמפריע לנו
  מה אכפת לך לותר על עצמך?
  תשתקי איתי או תני לי נחמה
  אהבה כמוך לא תהיה לי.
  שימי לבך בליבי אני שלך ואת שלי.