• תן לי לבחור

  שם, שם לבדה
  יד, יד מושיטה
  היא כלואה, מבקשת 
  היא רואה את הקשת
  שבאה אליה בלילה שחור,
  שבאה אליה ואז בלי לשאול-

  עד מתי אלה חיי?
  לשמיים מתפללת 
  רק תן לי לבחור
  תן לי לגעת באור
  בלי לשאול-

  עד מתי אלה חיי? 
  לשמיים מתפללת 
  רק תן לי לבחור
  תן לי לגעת באור

  שם, שם לבדה
  אז, אז היא תדע
  את האור
  בלי לפחוד
  בלי לשאול-

  עד מתי אלה חיי?
  לשמיים מתפללת 
  רק תן לי לבחור
  תן לי לגעת באור
  באור

  לשמיים מתפללת 
  רק תן לי לבחור
  תן לי לגעת באור
  באור

  תן לי לבחור