• ללא כנפיים

  ללא כנפיים - דודי לוי והתזמורת הקטנה

  ללא כנפיים
  לא הייתי יכול להמריא
  ולראות כמה קטנות הלבנים
  כמה קטן הבית
  כמה קטנים הבניינים
  כמה גבוהים השמיים
  כמה קטן אני
  ללא כנפיים

  ללא כנפיים
  לא הייתי יכול להמריא
  ולראות כמה קטנות החנויות
  הגדולות בתוכן עדיין
  כמה קטנות המכוניות
  הן וסירות הדייג
  כמה קטן אני
  ללא כנפיים

  לא הייתי יכול
  לראות את עצמי
  כמו שאני

  אני יודע אני אל מלאך
  אבל גם לא דרקון מעופף
  ואני לא טס גבוה כל כך
  רק עד שאני מתעייף
  לראות את עצמי
  כמה קטן אני