• קוד לירי

  קוד לירי - מילים

  שירים הם כמו חידות
  פזמונים פתרונות
  ולפעמים תחושה
  אמיתית וחשובה

  ומה שפה ברור
  מוצב כמו תמרור
  נוגע כמו הרהור
  ישיר ובקיצור

  טוב לנו כמו קוד
  אותו אפשר לרקוד
  שלום בלב אוהב
  מושך ומתחבב