• ודאות

  ודאות


  ודאות


  מקצרת את הדרך


  למקום שלעולם לא יהיה בטוח


  גם אם יענה על כל השאלות


  הוא ילך זקוף ויוליך שולל


  ארץ, כתף


  בית, מקום


  אויר נקי לנשום


  שקט להקשיב


  לב לאהוב


  צלילות להבין ש
  ודאות


  מטשטשת את החסר


  היא טובה והיא מסוכנת


  גם מי שפעל על פי ההוראות


  יתעורר שדוד, יחפש תשובה