• סאניאסי

  סאניאסי

  על הרגליים בעיניים פקוחות
  זה הופך לכנפיים
  וממשיך בנוצות
  טיפות קטנות של אור
  עושות אותי גיבור
  ואוהב מאוד
  ומאוד אוהב
  טיפות קטנות של אושר מתקרב
  קופצות מתוך הלב

  סאניאסי יה
  סאניאסי יו

  על הרגלייים באזניים שומעות
  החירות בכנפיים
  החכמה בנוצות
  טיפות קטנות של אור
  עושות אותי גיבור
  ואוהב מאוד
  ומאוד אוהב
  טיפות קטנות של אושר מתקרב
  קופצות מתוך הלב

  סאניאסי יה
  סאניאסי יו