• עובדים עלינו

  קראתי בעיתון (מה קראת בעיתון?)
  שהמחירים ירדו (ירדו? )
  ולא יהיה מיתון (ולא יהיה מיתון? )
  אני נשבע באלוהים!
  אז למה המחירים קופצים כמו משוגעים?

  עובדים עלינו,

  בחורף, בקיץ, בצהריים
  עובדים עלינו ישר בעיניים
  עובדים עלינו בפנים
  ואנחנו לא לומדים, לא לומדים
  לא לומדים, לא לומדים, לא לומדים

  ולמה מספרים (מה מספרים, מה מספרים(?
  שעוני לא יהיה ולא יהיו עוד פערים?
  ואנשים בזיל הזול יוכלו לקנות דירות?
  ושהצדק פה ישלוט עד סוף כל הדורות?

  עובדים עלינו,

  בחורף, בקיץ, בצהריים
  עובדים עלינו ישר בעיניים
  עובדים עלינו בפנים
  ואנחנו לא לומדים, לא לומדים
  לא לומדים, לא לומדים, לא לומדים

  לפני הבחירות הם מבטיחים ומבטיחים
  שיעשו מהמדינה גן עדן של פרחים

  עובדים עלינו,

  בחורף, בקיץ, בצהריים
  עובדים עלינו ישר בעיניים
  עובדים עלינו בפנים
  ואנחנו לא לומדים, לא לומדים
  לא לומדים, לא לומדים, לא לומדים

  עובדים הם עלינו עובדים